پیچ توبه!


آنهایی که زندان اوین رفته اند می دانند که وقتی می خواهی به آنجا بروی باید از یک پیچ تند بگذری؛این پیچ به پیچ توبه معروف شد؛چون از همان سالهای نخست انقلاب،هرکه به زندان اوین رفت توبه کرد و منتبه شد!

اعترافات محمد علی ابطحی ومحمد عطریان نفر و قریب به یقین دیگران در آینده،ادعای پیچ توبه را قرین به صحت می کند.

از طرف دیگر تابش،دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) درخصوص وضعیت محمد علی ابطحی به نقل از همسر ابطحی که اخیرا به ملاقات او رفته بود، اظهار داشت:« بعد از 43 روز که همسرم را دیدم حدود 18 کیلو وزن کم کرده‌بود و آقای ابطحی می‌گفت که چند روزی است که قرصی را به من می‌دهند که من را از جار و جنجال و هیاهوی این دنیا فارغ کرده است».

در سال 1367روزنامه کیهان در تاریخ 21خردادبه شماره 13342،در یک مصاحبه مطبوعاتی با عده ای از مدیران وزارت اطلاعات از به نامهای حجت الاسلام احمدی،دکتر صلواتی(احتمالا همین شخص رئیس دادگاه!)،دکترنجابت،مهندس متقی وعبادیان به نقل از علی فلاحیان نوشت:

«نکته دیگر اینکه چگونه می شود افرادی مثل احسان طبری،و یاسایر کادرهای بالای گروهکها می آیند و در زندانهای ما توبه می کنند و مصاحبه می نمایند و مطالبی ارائه می دهند.حتی در جامعه شایعه می کنند که یکنوع دارویی به اینها می دهند و با خوردن این دارو آنها این حرفها را می زنند.طبیعی است که این مطالب درست نیست و اگر چنین دارویی وجود داشت طاغوت استفاده می کرد و به بزرگان ما می داد تا بیایند در رادیو و تلویزیون حرفهایی بزنند.».

هم چنین روزنامه روزنامه کیهان در شماره 13312درتاریخ 13/2/1367به نقل از نامه«نورالدین کیانوری» (دبیرکل حزب توده ایران)به«علی خاوری» نوشت:«من از هیچک از مسئولان وافراد زندانی در این چندسال که از بازداشت ما می گذرد نشنیده ام که کسی بر اثر تزریق داروهای شیمیایی و روانگردانی اعترافی کرده باشد».

این روزنامه اضافه می کند:«درباره استفاده از داروهایی شیمایی برای گرفتن اعترافات از سال 1362 تا سال 1366در آن بخشی از نشریات شما وگروههای وابسته در اروپای غربی این شعار تکرار می شود که گویا اعترافاتی را که رهبران و مسئولین گذشته حزب توده ایران پس از بازداشت در زندان کرده اند، زیر تأثیر تزریق داروهای شیمیایی ویژه بوده است.مثلا در هفته نامه راه توده 27خرداد 1362 این طورنوشته شده است:

دژخیمان ساواک جدید، در یکی دوسال اخیر در سازمان جاسوسی امریکا و انگلستان و اسرائیل بامدرنترین دستگاهها و اشکال شکنجه های جسمی وروحی و دارویی آشنا شده بودند. تیغ خود را برای جان بهترین فرزندان خلق تیز کرده اند. این ادعا در تاریخ 16/2/1362 با استناد به گفته دو پزشک مترقی فرانسوی که در باره ساختن اینگونه داروها در ایالات متحده امریکا و مراکز تهیه آنها صحبت کرده اند، تکراری شده است».

محمد علی ابطحی خودطی یادداشتی در تاریخ 30 تیر 1386 با عنوان «اعتراف تلویزیونی و خوشحالی همه» نوشت:«یک وقتی یکی از منبری های معروف از شهرستان خودش آمده بود مشهد و آن جا اقامت گزیده بود و منبر می رفت و حسابی منبرش مورد استقبال قرار گرفته بود. همه تعجب کرده بودند. یک روز خودش می گفت رمز موفقیت من این است که جوری حرف می زنم که مردم از صحبت های من یک جور برداشت کنند و حکومت یک جور دیگر و هر دو راضی باشند. حالا در مورد اعترافات تلویزیونی هم ماجرا از همین قرار است. همه خوشحالند. حکومت تصور می کند که مردم قانع شده اند و خوشحال است.زندانیان خوشحالند که زمینه ی آزادی شان فراهم می شود و نیز می دا نند که بعد از آزادی حرف های دیگری می زنند. مردم هم می دانند که این اعترافات در زندان بوده و طبعاً از روی اجبار. خلاصه همه خوشحالند. این هم نگاه مثبت به این پدیده ی منفی اعترافات داخل زندان».

همگان اعترافات سید مهدی هاشمی (ازمنسوبین به آیت الله العظمی منتظری)در سال 1366را به یاد ددارند؛ او در یک اعتر اف بُهت آور همه را متعجب ساخت.بعدها برخی جنین تحلیل کردند کهاو با این اعتراف ساختگی می خواستهاست از نظام جمهوری اسلامی انتقام بگیرد!

The image “https://i1.wp.com/www.blogalfa.com/uploads/SOUTAKESIYASAT_aksadad.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

حال سوای از نحوه اعتراف گیری و فرضیه فوق،این فرضیه هم هست که این افراد خود می دانند که افکار عمومی ایران و جهان،چنین اعترافاتی را ساختگی و اجباری می داند؛ لذا با چنین گفتمانی علاوه بر تکمیل و تکامل انقلاب به اصطلاح مخملی،یارنگین!هیأت حاکمه و دادگاه را هم به این شکل به سخریه گرفته و آنها را مضحکه محکمه افکار عمومی می سازند!

تهران/11مرداد1388

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

http://assize.blogspot.com

Advertisements